TEMAT: Pan Jezus ukazuje nam Boga Ojca - temat 31

Bóg przez Jezusa dał nam Dobrą Nowinę, że nie jesteśmy nigdy sami.  Przez Jezusa ukazał nam swoją Miłość.

W Piśmie świętym napisane jest:

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." Ewangelia św. Jana rodział 3 , wiersz 16

Jednym z najpiękniejszych rzeczy, którą zostawił nam Jezus jest SAKRAMENT POKUTY. Obejrzyj film:

Po obejrzeniu tego filmu, otwórz podręcznik na stronie 82, temat 31, przyjrzyj się ilustracjom co jeszcze Pan Bóg uczynił nam przez Jezusa, następnie w  Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 62 i 63. Kiedy to wykonasz przeczytaj opowiadanie  "Królewskie życie " ze 83 strony i wykonaj  w Zeszycie ucznia ćwiczenie 2 na stronie 63. Do tego ćwiczenia piosenka, którą posłuchaj i znajdź słowa, które są odpowiedzią do ćwiczenia 2:

 

pozdrawiam 

s.Monika

Designed by RDesign & kykoo