Po licznych rozmowach i przemyśleniach, Ksiądz Proboszcz podjął decyzję, że I Komunia św. w Par. M. B. Częstochowskiej i św. Kazimierza , odbędzie się 29 sierpnia 2020 (SOBOTA), w przeddzień odpustu Parafialnego. 

Odpust Parafialny odbędzie się 30 sierpnia 2020 (NIEDZIELA). Natomiast nabożeństwo 40-godzinne, przygotowujące do odpustu parafialnego,  odbędzie się 23, 24 i 25 sierpnia ( o ile pozwolą na to warunki i sytuacja).

Mamy nadzieję, że będzie to czas, w którym będziemy mogli normalnie spotkać się w kościele i bez stresu skupić się na tym co jest najważniejsze, czyli na przygotowaniu dzieci do przyjęcia Pana Jezusa do serca.


Co do szczegółów i godziny I Komunii św., poinformujemy w późniejszym czasie. Wszystko zależy od sytuacji i rozwoju wydarzeń. Trudno na dzień dzisiejszy ustalić: czy będzie to jedna grupa, czy więcej grup? Prosimy, by Rodzice i dzieci zarezerwowali czas w sierpniu na spotkania w kościele, gdzie będziemy robić próby spowiedzi, a także bezpośrednie przygotowania całej uroczystości ze wszystkimi szczegółami. ( O ile sytuacja pozwoli próby możemy zrobić wcześniej, generalnie na dzień dzisiejszy rezerwujemy sierpień).


Z dziećmi spotykamy się systematycznie na katechezie on-line, według podanego wcześniej planu. Na stronie katechezy www.monika-te.pl  znajdują się szczegółowe informacje i pomoce do poszczególnych katechez. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w katechezach on-line, pracują samodzielnie według podawanych każdego tygodnia tematów i zadań.


Na dzień dzisiejszy zachęcamy do trwania w łączności modlitewnej całymi rodzinami o godzinie 20.30. O tej godzinie odmawiamy codziennie Różaniec święty,  prosząc Boga przez Maryję o ustanie pandemii. Wszystko w rękach Bożych. Bądźmy dobrych myśli, róbmy wszystko, co w naszej mocy, stosujmy się do wszystkich zaleceń, podawanych w mediach. Jednocześnie korzystajmy z tego czasu, jako nie tylko trudnego doświadczenia,  ale także jako czasu łaski, okazji do przemyśleń i tęsknoty za tym, co dla nas w życiu jest najważniejsze. Zadbajmy o naszą duszę. Niech ten czas umacnia nasze  relacje z Panem Bogiem i umacnia dobre relacje rodzinne poprzez wzajemną pomoc, życzliwość  i wyrozumiałość.

Designed by RDesign & kykoo